Nhà văn Băng Sơn ra đi để lại cho chúng tôi tình yêu Hồ Hoàn Kiếm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/9/2021 | 3:03:38 PM

QLMT - Một trong những địa điểm nhà văn Băng Sơn thường đến đó là Hồ Hoàn Kiếm.


CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG