Chất thải xây dựng chiếm 10 đến 15 % chất thải rắn đô thị

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/8/2021 | 11:04:27 AM

QLMT - Mức độ đô thị hóa tăng cao, các công trình xây dựng tăng nhanh ở các đô thị lớn của cả nước và của vùng miền, nên lượng chất thải xây dựng cũng tăng rất nhanh, chiếm khoảng 10 - 15% chất thải rắn (CTR) đô thị.

Các đô thị đặc biệt Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, CTR xây dựng chiếm 25% CTR đô thị. Đối với các địa phương khác như Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, CTR xây dựng chiếm 12 - 13% lượng CTR đô thị.

Do nhu cầu nhà ở, đặc biệt nhu cầu căn hộ tại các đô thị, cùng với lộ trình phá dỡ, cải tạo các khu chung cư cũ nát tại các đô thị lớn, nên lượng rác thải xây dựng sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Ước tính đến năm 2020, lượng CTR xây dựng phát sinh tại vùng KTTĐ Bắc Bộ khoảng 3.900 tấn/ngày và tăng lên trên 6.400 tấn/ngày đến năm 2030.

Dự báo lượng CTR xây dựng phát sinh đến năm 2020 và 2030 tại vùng KTTĐ Bắc Bộ

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017