Mới chỉ một thoáng "Pa-Ri thu nhỏ ở Đông Dương"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/7/2021 | 11:53:11 AM

QLMT - Quán cà phê La Terrasse nằm dọc trên hè phố Ngô Quyền, bên ngoài nhà hàng Pháp Le Beaulieu và uốn theo góc đường Lê Phụng Hiểu.


CHUYEN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG