Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 45-2021

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2021 | 10:24:17 AM

QLMT - Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường:

Đánh giá lượng nitơ và sản xuất khí sinh học từ chăn nuôi ở Ý: Phân tích đa cấp và không gian.

Công bố về môi trường của chính quyền địa phương thông qua mạng xã hội: Tính hợp pháp của tổ chức và tương tác của các bên liên quan.

Hiệu suất môi trường của bao bì nhựa sinh học trên sản phẩm thực phẩm tươi sống: Đánh giá vòng đời do hậu quả.

Phân tích sinh trắc học về các xu hướng nghiên cứu về quá trình chuyển đổi nhiệt hóa chất dẻo trong giai đoạn 1990 - 2020.

Mô hình quản lý mối liên hệ giữa kinh tế đầu vào - đầu ra - năng lượng - môi trường đa kịch bản cho sự kết tụ đô thị Đồng bằng sông Châu Giang.

Một nền tảng thông minh để đánh giá đầu tư vào công nghệ phát thải thấp để sản xuất điện sạch theo chính sách ETS.

Ô nhiễm khí quyển do giao thông gây ra trong quá trình phong toả COVID-19: Mô hình phân tán dựa trên giám sát lưu lượng giao thông ở Turin, Ý.

Đánh giá so sánh về an ninh năng lượng bền vững ở các nước Visegrad. Viễn cảnh 10 năm.

Làm thế nào để quyền sở hữu trí tuệ và sự hỗ trợ của chính phủ thúc đẩy sự đổi mới xanh của công ty? 

Vai trò trung gian của đổi mới mở.

Tính bền vững của quá trình khử cacbon trong khu vực thông qua khung phân tích chuỗi giá trị toàn cầu: Một nghiên cứu điển hình của Đức.

Về môi trường đô thị:

Ảnh hưởng của natri bicacbonat đến khả năng sinh metan của rác thải thực phẩm hữu cơ.

Xử lý nhiệt đồng xử lý chất thải rắn đô thị tro bay với bùn thải: Chuyển đổi giai đoạn, động học và đặc tính nhiệt hạch, và hóa rắn kim loại nặng.

Phương pháp tính toán và mô hình hấp thụ carbon của các tòa nhà đô thị: Một ví dụ từ Thẩm Dương.

Chính sách giảm nhẹ khí hậu của thành phố.

Đánh giá mối quan hệ giữa Nước-Năng lượng trong việc xử lý nước uống đô thị ở Chile thông qua các chỉ số môi trường và dị ứng.

Dòng nguyên liệu, đánh giá kinh tế và môi trường về tiềm năng tái chế tro xỉ của lò đốt chất thải rắn đô thị ở Châu Âu.

Phân tích mức độ chấp nhận của các hộ gia đình đối với một can thiệp hành vi được thị trường hóa - Lựa chọn tiết kiệm năng lượng cho hộ gia đình.

Đặc điểm của lò đốt chất thải rắn đô thị tro bay, thủy tinh hóa chỉ sử dụng thủy tinh phế thải cuối cùng

Về môi trường khu công nghiệp:

Mêtan hòa tan trong nước thải kỵ khí: Đánh giá về các chiến lược bền vững để tối ưu hóa việc thu hồi năng lượng hoặc tái sử dụng quy trình nội bộ.

Đánh giá kinh tế - môi trường của các khu năng lượng công nghiệp tích hợp với các đơn vị CCHP theo cách tiếp cận tối ưu hóa ngẫu nhiên IGDT kết hợp.

Các yếu tố chuyển giao và thúc đẩy của nước thải công nghiệp trong hoạt động thương mại liên tỉnh của Trung Quốc.

Vai trò của canxi oxit đối với sự phát triển của hydrocacbon thơm đa vòng được thay thế được giải phóng từ quá trình nhiệt phân bùn thải.

Đánh giá mức phát thải khí nhà kính tại địa điểm cụ thể của các nhà sản xuất hóa chất: Nghiên cứu điển hình về propylene và toluen diisocyanate.

Mối quan hệ động giữa chất hữu cơ hòa tan và các sản phẩm vi sinh hòa tan trong quá trình xử lý nước thải.

Flo hóa bề mặt của chất xúc tác quang TiO2 để xử lý ô nhiễm nước: Đánh giá.

Chế tạo các hạt nano Ag được trang trí chất xúc tác quang vi hoa Ni0,25Co0,75 (OH) 2 phân cấp hướng tới việc xử lý môi trường hiệu quả.

Đánh giá sinh thái như hành động cân bằng giữa đổi mới đột phá và triển khai công nghiệp: Các quy trình thiết kế - dung môi với tinh chế và tái chế sản phẩm tự động.

Xin trân trọng giới thiệu!CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Tags Công bố quốc tế bảo vệ môi trường lĩnh vực môi trường

Các tin khác

Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 29 - 2022 với những nội dung chính như sau.

Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 28 - 2022 với những nội dung chính như sau.

Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 27-2022 với những nội dung chính như sau:

Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 26-2022 với những nội dung chính như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự