Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 39-2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/10/2021 | 8:24:05 AM

QLMT - Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Mô hình dự báo như một công cụ cho chính sách quản lý chất thải đô thị hiệu quả ở các cấp lãnh thổ khác nhau.
- Hợp tác công tư (PPP) có thể cải thiện hiệu quả môi trường của xử lý nước thải đô thị không?
- Đánh giá hoạt động của các lò phản ứng khí hóa để quản lý bền vững chất thải rắn đô thị.
- Các giá trị ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về các kế hoạch quản lý lũ lụt.
- Ảnh hưởng của COVID-19 đối với môi trường: Tổng quan về không khí, nước, nước thải và chất thải rắn.
- Phát triển các mô hình học máy để dự đoán độ ẩm tương đối trong các hệ thống năng lượng dựa trên không khí và các ứng dụng quản lý môi trường.
- Vai trò của sự không chắc chắn về chính sách kinh tế trong mối quan hệ năng lượng - môi trường đối với Trung Quốc: Bằng chứng từ phương pháp mô phỏng động mới.
- Ảnh hưởng của các hạn chế về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đối với đổi mới công nghệ xanh.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các bãi chôn lấp chất rắn thành phố đối với nước ngầm bằng cách kết hợp các mô hình tỷ lệ rò rỉ thay đổi, nồng độ nước rỉ rác và vận chuyển chất hòa tan gây ô nhiễm.

Về môi trường đô thị

- Giá trị của việc không làm gì - Làm thế nào các không gian xanh không chính thức có thể cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái tương đương với các công viên đô thị được canh tác.

- Đặc điểm hóa học, nguồn và độc tính PAH của PM2.5 ở Bắc Kinh trong mùa vận chuyển thu đông liên quan đến hệ thống sưởi ấm trong nước, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và khí tượng.

- Phân phối giai đoạn PCDD / Fs trong khí thải từ lò đốt chất thải rắn đô thị với kiểm soát phát thải cực thấp ở Trung Quốc.

- Đặc điểm phân bố, đặc điểm hóa học và đánh giá rủi ro sức khỏe con người của kim loại trong bụi bề mặt ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc.

- Hiệu quả của không gian xanh đô thị trong việc giảm căng thẳng cho sinh viên đại học ở thành phố nhiệt đới: thí nghiệm thực địa ở Kuala Lumpur.

- Đánh giá rủi ro xác suất dựa trên bảng câu hỏi (PRA) của các kim loại nặng trong đất ở thành thị và ngoại ô dưới các hình thức sử dụng đất và các quần thể tiếp nhận khác nhau.

- Vận chuyển khí quyển và lắng đọng vi nhựa trong môi trường đô thị cận nhiệt đới.

- Sự hiện diện của SARS-CoV-2 RNA trong các môi trường nước ngọt khác nhau ở các môi trường đô thị được xác định bởi RT-qPCR: Ý nghĩa đối với an toàn nước.

- Tìm hiểu mô hình không gian của dấu chân đảo nhiệt đô thị trong bối cảnh đô thị hóa, một nghiên cứu điển hình ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Về môi trường khu công nghiệp

- Đánh giá hiện trạng khu công nghiệp cũ ở Trung Quốc: Từ quan điểm phát triển bền vững.

- Phân tích các sự kiện liên quan đến việc cố ý thải ra các chất độc hại từ các cơ sở công nghiệp.

- Có thể định lượng tiềm năng tiết kiệm nước của các ngành công nghiệp không? Một cách tiếp cận thực nghiệm áp dụng cho các ngành công nghiệp hóa chất và thép của các tỉnh Thiên Tân và Chiết Giang, Trung Quốc.

- Phương pháp mới để phát hiện nước thải công nghiệp: Giám sát ô nhiễm nước dựa trên trình thu thập thông tin web và các kỹ thuật giải đoán viễn thám.

- Kết hợp các quy trình điều khiển bằng ôzôn trong dây chuyền xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại: Tác động đến đặc tính chịu lửa sinh học và sự phân bố chất hữu cơ hòa tan.

- Các nghiên cứu thực nghiệm về sự hấp thụ CO2 và thu hồi dung môi trong hỗn hợp nước của monoethanolamine và tetrabutylammonium hydroxide.

- Vai trò của phức chất borat tứ diện monodentate trong liên kết axit boric với chất tương tự chất hữu cơ trong đất.

- Việc áp dụng quy trình UV / O3 đối với nước thải ciprofloxacin có độ mặn cao: Hiệu suất và cơ chế phân hủy của nó.

Xin trân trọng giới thiệu!

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


Tags Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường công bố môi trường

Các tin khác

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục