Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 35-2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2021 | 9:43:31 AM

QLMT - Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Chiến lược phát triển sản xuất sạch hơn của doanh nghiệp và kế toán quản lý môi trường: Quan điểm lý thuyết dự phòng.
- Tác động của việc sửa đổi "Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh" đối với phản ứng phơi nhiễm của ô nhiễm không khí ở Thiên Tân, Trung Quốc.
- Sự phát triển thương mại ảnh hưởng đến hoạt động môi trường như thế nào?
- Đánh giá mới từ phân tích bảng phụ gia tuyến tính một phần.
- Lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào đánh giá môi trường chiến lược ở Trung Quốc.
- Tác động của trợ cấp đối với những đổi mới về bảo vệ môi trường và kinh tế vòng tròn ở Trung Quốc.
- Phân tích Chi phí-Lợi ích và môi trường: Đường chân trời thời gian là cốt lõi.
- Tác động môi trường của Công nghệ Thông tin Truyền thông: Xem xét các phương pháp đánh giá kinh tế lượng, cơ chế ảnh hưởng và hướng ảnh hưởng.
- Đánh giá tác động môi trường về mức độ phức tạp của nền kinh tế và tiêu thụ năng lượng: Chất lượng thể chế có tạo ra sự khác biệt không?
- Chính sách trợ giá điện có thể hạn chế phát thải NOX từ ngành nhiệt điện than của Trung Quốc hay không? Phương pháp tiếp cận sự khác biệt trong những sự khác biệt.

Về môi trường đô thị

- Các yếu tố phát thải của amoniac đối với các phương tiện giao thông trên đường trong khu vực đô thị từ một nghiên cứu đường hầm ở miền nam Trung Quốc với các phép đo dựa trên sự hấp thụ laser.
- Các sự kiện lớn của con người ảnh hưởng như thế nào đến ô nhiễm PM2.5 trong không khí đô thị: Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp.
- Phân tích khả năng phục hồi mối liên kết giữa các hệ thống cấp nước, phát điện và môi trường từ quan điểm ngẫu nhiên.
- Đánh giá về các cảm biến và hệ thống giám sát và quản lý đánh giá chất lượng không khí.
- Một mô hình đồng tài trợ để giảm thiểu ô nhiễm dòng chảy trên đường cao tốc
- Các tác động môi trường, sức khỏe con người và kinh tế của việc xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp để loại bỏ chất per- và polyfluoroalkyl.
- Làm thế nào để thí điểm thành phố thương mại điện tử cải thiện năng suất tổng yếu tố xanh? Bằng chứng từ 230 thành phố ở Trung Quốc.
- Điều tra sự cân bằng giữa cung cấp, sử dụng và nhu cầu của các dịch vụ hệ sinh thái và các động lực hiệu quả của chúng để quản lý môi trường bền vững.
- Đồng phân hủy chất thải thực phẩm và bùn thải được điều chỉnh bằng các biochars khác nhau: động học VFA, năng suất mêtan và đánh giá chất lượng phân hủy.

Về môi trường khu công nghiệp

- Giám sát thời gian thực sự tắc nghẽn màng thẩm thấu thuận trong quá trình tái sử dụng nước thải được thực hiện với mô hình học sâu.
- Kích hoạt cộng đồng vi sinh vật trong đất bằng cách sử dụng bacillus và rhamnolipid để xử lý đất bị ô nhiễm TPH.
- Công nghệ xử lý nano để xử lý bền vững môi trường bị ô nhiễm: Những tiến bộ và thách thức gần đây.
- Khử ion điện dung Faradic (FCDI) để khử muối và loại bỏ ion khỏi nước thải.
- Khắc phục và cải thiện độ phì nhiêu của đất bị ô nhiễm kim loại nặng bằng một loại hydrogel tổng hợp mới được tổng hợp từ chất thải thực phẩm.
- Sản xuất glycogen dựa trên khí sinh học của Nostoc muscorum: Đánh giá tiềm năng chuyển hóa CO2 thành các sản phẩm giá trị gia tăng.
- Đánh giá quan trọng các quá trình oxy hóa tiên tiến trong xử lý nước thải hữu cơ.
- Ứng dụng công nghệ (V) UV / O3 để xử lý nước thải sau xử lý sinh học: Nghiên cứu quy mô thử nghiệm.
- Xử lý các chất ô nhiễm môi trường mới nổi: Đánh giá dựa trên những tiến bộ trong việc sử dụng các vật liệu nano đúc sinh học thân thiện với môi trường.
- Tổng hợp một nồi nhanh hydrogel nanocompozit PAM-GO-Ag bằng cách chiếu tia gamma để xử lý các chất ô nhiễm môi trường và khử hoạt tính của mầm bệnh.
- Đặc điểm ô nhiễm của polychlorinated naphthalenes trong đất nông nghiệp của hai thành phố công nghiệp ở Hàn Quốc.

Xin trân trọng giới thiệu!

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


Tags công bố quốc tế bảo vệ môi trường công bố môi trường

Các tin khác

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục