Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 3:14:32 PM

QLMT - Ngày 03/10/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Quy chế này quy định về lập, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng); tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; nguyên tắc, phương thức phối hợp, nội dung và trách nhiệm quản lý của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị, các đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ảnh minh hoạ.

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có cụm công nghiệp trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp cùng các nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, trong đó quy định chi tiết: Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp; Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, điều chỉnh quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Cấp giấy phép xây dựng; Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; Chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp từ Ban Quản lý dự án đầu tư cấp huyện làm chủ đầu tư sang doanh nghiệp; Chế độ báo cáo; Công tác thanh tra, kiểm tra.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2022, thay thế Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bảo Ngọc

Tags quy chế quản lý cụm công nghiệp thành phố Hà Nội Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND cụm công nghiệp

Các tin khác

Ngày 13/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Ngày 13/3 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Không chỉ quan ngại hệ lụy về thời hạn sở hữu nhà chung cư, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều ý kiến cũng cho rằng, một số quy định tại Dự thảo sẽ dẫn tới xung đột chính sách…

Ngày 7/3 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục