Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 tại huyện Như Thanh

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/9/2021 | 3:37:38 PM

QLMT - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 tại huyện miền núi Như Thanh.

Ảnh minh hoạ

Quyết định trên nhằm mục tiêu bảo vệ, phát triển bền vững rừng hiện có, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện; bảo vệ đất đai, điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống; hạn chế xói mòn đất, rửa trôi đất, thiên tai lũ lụt, hạn hán và cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất; bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ các nguồn gen động, thực vật quý, hiếm, loài ưu tiên bảo vệ hiện có; đồng thời, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ các-bon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Huyện Như Thanh hiện có 14.114,31 ha rừng, theo kế hoạch sử dụng đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh đến năm 2030 là 14.951,67 ha (giảm 335,57 ha để chuyển về địa phương quản lý phục vụ giao đất cho hộ gia đình cá nhân để ổn định sản xuất và đời sống). Trong đó, đất lâm nghiệp là 14.270,06 ha; đất sản xuất nông nghiệp là 366,22 ha; đất phi nông nghiệp là307,67 ha.

Tổ chức khoán 13.501,36 ha rừng cho 2.488 hộ gia đình, cá nhân, duy trì diện tích 393,43 ha đã giao khoán cho 125 hộ. Khoán bảo vệ rừng hàng năm (thời gian không quá 12 tháng) đối với diện tích 9.816,04 ha, khoán công việc hàng năm đối với hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng cho cá nhân, hộ gia đình, theo quy định.

Về Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững: Tập trung bảo vệ an toàn diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có, trong đó trọng tâm là bảo vệ, duy trì ổn định 6.348,31 ha rừng tự nhiên (rừng phòng hộ 5.867,84 ha, rừng sản xuất 480,47 ha). Đầu tư mới 28 km đường băng xanh; sửa chữa 4 km đường băng trắng và tu bổ, nâng cấp 2 km đường băng xanh hiện có; xây dựng mới và sửa chữa hệ thống biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án được phê duyệt.

Tại quyết định, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu UBND các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong vùng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, các cấp của tỉnh để chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh triển khai thực hiện đúng theo các quy định, pháp luật hiện hành.

Đồng Xuân (t/h)


Tags quản lý rừng bền vững huyện miền núi Như Thanh bảo vệ rừng

Các tin khác

Ngày 13/12/2021 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội.

Sáng 14/1/2021, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.

​​​​​​​Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được ban hành ngày 17/11/2020. Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, trong đó có quy định về tổ chức và phát triển thị trường carbon.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục