Thứ ba, 24/11/2020 | 4:36:07 AM

Chợ công nghệ

Thứ bảy, 31/10/2020 | 11:34:24 AM

Xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ SBR: Đây là mô hình xử lý nước thải được áp dụng nhiều nhất ở nước ta trong việc xử lý nước thải cho khu công nghiệp tập trung.

Thứ bảy, 31/10/2020 | 11:29:03 AM

Hiện nay có rất nhiều công nghệ xử lý nước thải nhuộm, tuy nhiên mỗi công nghệ đều có ưu nhược điểm riêng. Công ty TNHH Môi Trường Đại Dương Xanh áp dụng công nghệ hóa lý kết hợp công nghệ vi sinh (MBBR).

Logo