Quảng Trị: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/5/2023 | 3:16:59 PM

QLMT - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2192/UBND-KT ngày 12/5/2023 về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh hoạ 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế: Chỉ đạo, giám sát các Đơn vị thực hiện xử lý trong cụm và các Đơn vị tự xử lý thực hiện thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế do mình chịu trách nhiệm thu gom, xử lý.

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.

Rà soát, đề xuất các hạng mục, công trình liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế; chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác xử lý chất thải y tế nguy hại.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập trong công tác xử lý chất thải y tế nguy hại, kinh phí vận hành các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại và quan trắc môi trường định kỳ (theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về Ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).

Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đơn giá xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế xử lý theo cụm hoặc cơ chế tự thỏa thuận giá giữa cơ sở xử lý chất thải trong cụm và cơ sở thuê xử lý chất thải trong cụm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trong việc theo dõi công tác khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế: Thực hiện khắc phục các tồn tại theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường; vận hành có hiệu quả các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải, công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở và thực hiện các thủ tục về môi trường liên quan.

Ngọc Anh

Tags Quảng Trị Tăng cường Thu gom vận chuyển xử lý Chất thải y tế

Các tin khác

UBND huyện Phù Yên vừa ban hành Công văn số 1474/UBND-TNMT, về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Trong bối cảnh đồng hồ khí hậu cảnh báo nhân loại rằng thời gian đang cạn dần, một số tổ chức đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc giải quyết những thách thức mà biến đổi khí hậu gây ra.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa lập dự án đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ mong muốn đẩy sớm việc xử lý rác đã chôn lấp, xây dựng một nhà máy xử lý toàn bộ rác đã chôn trong quá khứ và sau này biến thành công viên để người dân hưởng lợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự